A kézírás varázslatos művészete a kalligráfia

Bár napjainkban a kézzel írás kezd kimenni a divatból, köszönhetően a digitalizálódás térhódításának, szerencsére a mai napig akadnak olyan emberek, akik a folyóírást képesek művészi szinten művelni. A kalligráfia ugyanis pont ezt jelenti: rendezett, egyenletes, szabályosan folyó íráskép, vagy zsinórírás. A kézírás ilyen művészi szintű használata, az európai kalligráfia alapjai egészen a középkorig, a Bibliát másoló szerzetesek által megalkotott iniciálékig és aprólékos képekig nyúlik vissza.

A kézírás művészete azonban Európán túl is virágzott. A keleti kultúrákban, úgymint Japán, vagy Kína, az írnokok ecseteket használva alkottak rizspapírra vagy selyemre. A kínai és japán írásjelek mellett a muzulmánok által használt kalligrafikus díszítésnek is nagy hagyománya van. A Távol-Keleten ezt a fajta írásmódot valódi művészetnek ismerik el. Azonban, míg pl. a japán írásjelek fogalmakat takarnak, addig a muzulmánok által alkotott, már-már túldíszített írásképeket szultánok pecsétjeként is alkalmazták. Manapság leginkább különleges alkalmak kapcsán kerülhet a kezünkbe egy-egy mívesen megalkotott szöveg, melyet mára meghívók, diplomák, egyedi díszkártyák vagy oklevelek elkészítésére, annak díszítésére használnak.

Maga a kalligráfia kifejezés görög eredetű. A kallos (szépség) és a grafos (írás) szavakból tevődik össze. Mindamellett, hogy ez a fajta írásmód több évszázados múltra tekint vissza, talán végleg még nem kell elbúcsúznunk ettől a szemet gyönyörködtető kifejezési formától. Ugyanis egyre több helyen lehet kalligrafikus tollakat, tollkészleteket vásárolni. A hagyományos művészi szépírás pedig, akár épp a modern kor technológiája révén, szinte bárkinek elérhetővé válhat. Az interneten ugyanis megtalálható többféle klasszikus és modern kalligrafikus írásmód és karakter-típus. Kellő szorgalommal, türelemmel, valamint megfelelő íróeszközök segítségével akár otthon is megtanulhatjuk, begyakorolhatjuk a művészi írásmódot.