Diszlexia, diszgráfia, diszlexia – tanulási zavarok

Minden szülő arra vágyik, hogy a gyermeke jól érezné magát az iskolában, örömmel tanulna és sikerélményekkel, jó jegyekkel térne haza. Ideális esetben a szülő minimális segítségével könnyen tanul a gyermek, de mi történik, ha a gyermek kínkeservesen halad a tanulással, gyengék az eredményei, szorong, nincs önbizalma? A folyamatosan fennálló tanulási problémák miatti sorozatos kudarcélmény viselkedészavarok okozója lehet.

[wp_ad_camp_1]

Ha felmerül a gyanú, hogy gyermekünk tanulási problémával küzd, mielőbb meg kell vizsgálni, hogy milyen típusú a zavar, hogy a problémát kezelni lehessen. A leggyakoribb tanulási problémák a diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia – az olvasás, írás, számolás zavara. A diszlexia a beszéddel és az olvasástanulással kapcsolatos részképességzavar. Problémát okoz a gyermeknek a betűk, számok, szavak felismerése és leírása, szövegértési problémák jellemzik. Gyakori a hangok, szavak kihagyása, összecserélése. Az ilyen zavarral küzdő gyermekek a hagyományos módszerrel képtelenek megtanulni olvasni, de speciális módszerekkel sikereket lehet elérni, bár a nyelvtanulás továbbra is problémás marad.

A diszgráfiára, vagyis az írászavarra a rendezetlen, kusza íráskép, hullámzó vonalvezetés jellemző. A gyermek sokszor sikeresen lemásolja az adott szöveget, de képtelen diktálás útján leírni. Jellemző a rövid és hosszú mássalhangzók megkülönböztetésének nehézsége, a görcsösség rossz kéztartás. A leírt betűk nagysága szavakon belül is eltérő nagyságú, gyakori az átírás, áthúzás. A diszkalkulia a számolás nehézségét jelenti. A diszkalkuliás gyerekek nehezen számolnak, rosszul észlelik a mértani formákat, nehezen vagy egyáltalán nem tudnak térben tájékozódni, képtelenek megbecsülni a távolságokat. Nehezen értik meg a számok egymás közötti kapcsolatait, nehezen fogják fel a számolási műveleteket is. A pozitív-negatív számok felismerése, megértése, a szöveges feladatok megoldása akadályokba ütközik. A tanulási zavarok időben elkezdett gyógypedagógiai fejlesztéssel és rengeteg odafigyeléssel kezelhetők.