A Business Process Redesign vázlatos áttekintése

Ma az üzlet rekonfigurációjának középpontjában áll az IT. Ahelyett, hogy a létező üzleti működést kezelnék keretként az IT infrastruktúra fejlesztésében, megkérdőjelezik azt, és magát a működést tervezik újra az IT lehetőségeinek maximális kihasználása érdekében.

Ez természetesen nem a technológiai platformnak az üzleti működés fölé helyezését jelenti, inkább e két terület megfelelő egymáshoz rendelését. Ennek a megfeleltetési folyamatnak a súlya nagyságrenddel megnő a korábbiakhoz képest. A BPR kulcsa a feladatok rekonfigurációja az IT lehetőségek teljes kihasználásáért, ami nem az egyes aktivitások egyszerű konszolidációja az IT alkalmazásával, de a releváns folyamatok újratervezése a szervezeti szabályokkal, az alárendeltségi viszonyokkal, vezetői felelősségi körökkel egyetemben.

Az üzleti folyamat alapvető logikáját kell átgondolni, nem csupán az egyes részeket. Az ilyen átalakulásra ösztönző technológiai erők a kedvező költség-teljesítmény trendek, valamint az új és hatásos IT alkalmazások, melyek lehetővé teszik az újratervezést. Gátló tényezők a bizonytalanság a fejlesztések terén és az áttervezés költségei. Szervezeti részről az IT lehetőségeinek és erejének felismerése és a teljes kihasználására való hajlandóság segíti az újratervezési törekvéseket, viszont akadályozó erők a stratégiai vízió és az IT megfelelő szemléletének hiánya, a szervezeti inercia (konzervativizmus) és az üzleti transzformáció tetemes költségei.

A piac jellegéből adódó kompetitív nyomás szignifikáns hatású: néha az erős piaci pozíció fenntartása ösztökél az innováció ezen formájára, máskor a gyenge teljesítmény miatt kényszerülnek szervezetek az előre menekülésre, a versenytársak felülmúlása érdekében.