A házasság jogi akadályai

Az OPTK ezt követően rögzíti a házassági akadályokat, melyek a következők. Házasság csak a felek beleegyezésével jön létre, erre azonban nem képesek a kiskorúak és az elmebetegek – az ő esetükben a beleegyezés „fogyatkozása” áll fenn. Sőt, a katonai testülethez tartozó személyek is e csoportba tartoznak, mivel a testület, illetőleg elöljáróik írásbeli engedélye nélkül nem köthetnek érvényes házassági szerződést.

[wp_ad_camp_1]

Amennyiben a házasságkötésbe való beleegyezést alapos félelemből csikarták ki, akkor a valóságos beleegyezés hiánya miatt forog fenn az érvénytelenség. A tévedés viszont csak akkor jár az említett jogkövetkezménnyel, ha az a jövendő házastárs személyében történt, továbbá ha a házasságkötést követően a férj rájön, hogy feleségét már más teherbe ejtette. Kiemelkedő jelentőségű a házasság célja, azaz a gyermeknemzés – s amennyiben valamelyik fél erre képtelen (meddő, impotens), akkor az a házasságkötést akadályozza.

Házasság

Házasság

Azonban ha e „tehetetlenség” csak ideiglenes, vagy a házasság fennállása alatt keletkezett, akkor a köteléket utólag nem lehet felbontani. Bűncselekmény elkövetője – amíg büntetési ideje le nem telik – érvényes házasságra nem léphet. Az osztrák szabályozás a monogám házasságot támogatja, így a kettős házasságot sem lehet kötni. Aki pedig már házas volt, annak újabb házasság megkötése előtt bizonyítania kell, hogy már elvált. Akik pedig megállapodnak abban, hogy a házas fél házastársát meggyilkolják, hogy azután házasságot kössenek, szintén nem léphetnek házasságra (a házastárs megölése nélkül sem, elég csupán az elhatározás). Két olyan személy közt sem létesülhet házassági kötelék, akik az egybekelés előtt bizonyíthatóan házasságtörést követtek el egymással.