A folyamatos fejlesztés egy vállalatnál

A tervezés és fejlesztés a társaság minden feladatkörénél kiemelt szerepet kap. Pontosan megtervezik a bementi adatoktól a kimeneti adatokig őket. A folyamatos dokumentálás pedig lehetővé teszi, hogy a hibákat időben azonosíthassák és gyorsan korrigálhassák. Minden feladatkörhöz pontosan hozzárendelik a felelősöket is.

[wp_ad_camp_1]

A vezérigazgató felelős például a minőség és környezetirányítási rendszer eredményességének folyamatos fejlesztéséért is. Az ehhez használt eszköztár tartalmazza a minőségcélok, környezeti célok és előirányzatok megvalósítását – az auditok és az adatelemzés eredményeinek felhasználásával, a helyesbítő és a megelőző tevékenységek végzésével, valamint a vezetőségi átvizsgálásokon hozott intézkedésekkel. A tervezés és fejlesztés során meghatározásra kerülnek a résztvevő személyekkel szemben támasztandó követelmények, a kijelölt személyek feladatai, felelősségi és hatásköre.

Ezen felül a szervezeti és szakmai kapcsolatokat, a tervezés és fejlesztés bemenő adatait és ezek átvizsgálását, jóváhagyását, valamint a tervezés eredményeinek dokumentálási követelményeit, a kimenő adatok átvizsgálási, igazolási, érvényesítési és módosítási követelményeit is tisztázzák. A tervezés és fejlesztés átvizsgálása fontos feladat az esetleges problémák felfedezésére.

A feladat elvégzésére a következő módszerek állnak a társaság rendelkezésére, az érintettek bevonása, a tervezési folyamat betartásának ellenőrzése, az előírt dokumentumok elkészítésnek ellenőrzése formai és tartalmi szempontok alapján, a dokumentumokban szereplő adatok helyességének ellenőrzése.