A folyamatszemléletű megközelítés egy vállalat életében

A folyamatok menedzselése, mint bemenő adatok és tényezők kimenő adatokká és tényezőkké való alakítása a következő jellemzőkkel bír. A tervezés bemenő adatait a megrendelők igényeinek megfelelően a felmérésekkel összhangban és a vonatkozó jogszabályok alapján határozzák meg, dokumentálják, vizsgálják át és hagyják jóvá.

[wp_ad_camp_1]

A folyamatszemléletet tükrözi, hogy a fejlesztés és tervezés későbbi szakaszainak bemenő adatai lehetnek bármely előző szakasz kimenő adatai. A kimenő adatok folyamatosan dokumentálásra kerülnek, hogy a tények mindig rögzítve legyenek. Az adatokat úgy határozzák meg, hogy minden vonatkozó tevékenységhez megfelelő információt szolgáltassanak. A tervezés és fejlesztés kimenő adatai tartalmazzák azokat a jellemzőket melyek a termék megfelelő használatához szükségesek. A társaság egy-egy konkrét termék, projekt vagy szerződés kapcsán mindig megtervezi és kialakítja azokat a folyamatokat, amelyek a termék előállításához szükségesek.

Ezek a belső előállítási folyamatok mind gondos tervezés eredményei, hogy a minőségi céloknak megfeleljenek és végeredményben azt a terméket eredményezzék, mely a vevők igényeinek eleget tesz. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően meghatározzák, hogy milyen megfigyeléseket és méréseket szükséges elvégezni, és milyen megfigyelő- és mérőeszközökre valamint szoftverekre van szükség annak igazolásához, hogy a termék megfelel a meghatározott követelményeknek. Az ellenőrzéshez többek között a következő folyamatokat végzik el a mérőeszközökön, meghatározott időszakonként vagy használat előtt kalibrálják, beszabályozzák, megvédik olyan beállításoktól, amelyek érvényteleníthetik a mérési eredményt, megvédik károsodástól és állaguk romlásától a kezelés, a karbantartás és a tárolás alatt. Érdemes még megemlíteni az erőforrásokkal való gazdálkodást a társaságnál.

Minden területen – emberi erőforrás, alapanyagok, infrastruktúra – először is felmérik az igényeket, azokat összhangba hozzák a követelményekkel és az eljárás csak ez után indul. Minden mozzanatot alaposan dokumentálnak. A munkakörnyezet és infrastruktúra kérdése kiemelt pontja ezeknek az eljárásoknak.