A magyar borok története az I. világháborútól a 80-as évek végéig

Az I. világháború idejére az elpusztult területek mintegy 90%-át sikerült újratelepíteni. A világháború végére elvesztettük addigi kialakított piacainkat. 1922-ben borászati bemutatót rendeztek Budapesten, annak reményében, hogy sikerül piacainkat visszahódítani. Az export elősegítése érdekében vámkedvezményeket vezettek be. 1923 a szőlőtelepítési tilalom éve volt.

[wp_ad_camp_1]

Az 1924. évi IX. törvény a borokat minőség és jelleg alapján csoportosítja, ezzel elősegítve a borok minőségének javulását. Az 1929-ben bekövetkezett világgazdasági válság teljesen tönkretette a magyar borkészítést. Ekkor borexportunk 500 000 hektoliter volt. A világválság végére azaz, 1933-ra ez a mennyiség még súlyosabb csökkenésnek indult. Alig 200 000 hektoliter volt.  1937 és 1939 között a kormány a fejlődés elősegítése érdekében 23 borpincét építtetett. Az 1930-as évek végére újra bekerültünk a nagy bortermelő országok közé.

A II. világháború kirobbanása egy újabb csapás volt a bortermesztésnek. A pincék elpusztultak, a munkaerőt elhurcolták. Újra át kellett érnie a teljes pusztulást a magyar bortermelésnek.

Bor

Bor

1945 a II. világháború végét és a kisajátítások idejét hozta el. A földterületek 60 %-a magánkézbe került, ám ezek a személyek nem értettek a szőlőtermesztéshez. 1947 után szakszövetkezetek alakítottak a problémák megoldására. Az 1947-es államosítás újabb csapást mért a borászatra. Hét állami pincegazdaságot alapítottak. A szocializmussal együtt beköszöntött a sztahanovista mozgalom. Ekkor nem a minőségre, hanem a mennyiségre törekedtek. A munka minősége erősen megromlott, a szőlőtőkéket „stuccolták”.

Az 1960-as évek végén új gazdasági mechanizmus került bevezetésre, amely több mint 50%-kal megemelte a bortermelést. Létrejöttek a különböző forgalmazó vállalatok. Az exportot a Monimpex végezte. A célország NDK és NSZK volt. A KGST piacok biztos bevételi forrást jelentettek, viszont a minőség romlásához vezettek.   A Monimpex a rendszerváltozásig foglalkozott az exporttal.

A bortermelés a 80-as évek végén teljesedett be, a teljes bormennyiség 50%-át sikerült értékesíteni.