A rendszerszemlélet az irányításban

Fokozottan figyelni kell erre az alapelvre, mert az egyik folyamat kimenete a másik bemenete. Ebben a csoportban ahol az ellátási lánc integráltsága igen nagy, figyelni kell arra, hogy a folyamatban bekövetkező változások, az azzal kapcsolatban álló folyamatokra is kihatással van. Hiszen a kitermelés mértéke meghatározza mennyi üzemanyagot, vegyipari terméket képes gyártani a cég.

A minőségirányítás segít, a vállalatban előforduló folyamatok közötti kapcsolatok leírására. A MOL fejlett multinacionális vállalatként folyamatosan újraértékeli céljait és az azokhoz vezető, járható utakat. A fejlesztés azonban nem csak egy területen kell elképzelni. Fejleszteni kell az értékképző folyamatokat, a dolgozókat és magukat a termékeket szolgáltatásokat is. A környezet változásához igazítva a MOL is új stratégiát kellett, hogy kidolgozzon. Új célok, fejlettebb komplexebb termékekkel. Ezt igazolja, hogy rengeteg fejlesztésről számolnak be a honlapjukon az olaj és gáz területeken egyaránt.

A fejlesztési javaslatokat az innovatív gondolkodású dolgozóktól is szívesen veszik, sőt elvárják, hiszen ez az egyik fő mozgatórugója az előre lépésnek. Egy ekkora vállalat esetében rengeteg adat keletkezik, melyeket nem elég összegyűjteni, tárolni, továbbküldeni, elérhetővé tenni, de különböző elemzéseknek is alá kell vetni. Persze ez csak a mérhető dolgokra vonatkozik, melyekből messzemenő következtetéseket le lehet vonni. Ezekből sok el is érhető a vállalati honlapon, külön szegmensekre lebontva is.