A sajtóközlemény megírásánál mire figyeljünk?

Egy jó sajtóközlemény tartalmazza a hír értékét megadó pontos adatokat: dátumot, helyet, neveket, és lényegre törően foglalja össze a témát. Az aktuális információk eljuttatása a megfelelő helyekre garantálják, hogy időben és pontosan eljutnak a megcélzott olvasótáborhoz. Az eredmény tekintetében konkrét elképzeléssel rendelkező szerző megkeresi azokat a médiumokat, akik vélhetően segítségére lesznek a tartalom széleskörű ismertetésében.

[wp_ad_camp_1]

Egy jól megszerkesztett sajtóközlemény gyorsan eléri a kívánt hatást, ha jó kezekbe kerül. A cím, az alcím, a bekezdés – kiváló kiindulópont a figyelem felkeltésére. A 2-3 mondatos utalások után a részletező kifejtés következik, mely lényegében összefoglalja mondanivalót. A „lead” kifejezetten tömör, lényegre törő mondatokból építkezik, szerepe a precíz tájékoztatás. Amennyire lehet, érdemes egyszerű megfogalmazással élni, a félreértések elkerülése végett.

Sajtóközlemény

Sajtóközlemény

Nagyon oda kell figyelni, hogy megfelelő szóhasználattal és hibátlan helyesírással legyen megalkotva a szerzemény, a tévedések elkerülése végett érdemes többször áttekinteni a végeredményt. Az utolsó bekezdés még egyszer rátér a lényegre és megadja azokat az elérhetőségeket, melyeken keresztül az újságírók könnyen kommunikálhatnak a szerzővel. Gyakran előfordul, hogy a 1-1,5 oldalas hosszal rendelkező szövegek mellé egyéb fájlokat is társítanak; ebben az esetben fontos a megfelelő kiterjesztés a kompatibilitás szempontjából. A kapcsolódó linkek megadásánál ügyelni kell a pontosságra, mert egyetlen betű, szám elírása lehetetlenné teszi a navigálást. A megválasztott betűtípus legyen mindig általánosan elfogadott, szabvány szerinti, pl. Arial vagy Times New Roman, 12-es betűmérettel. Ajánlott több bekezdés használata a könnyebb áttekinthetőség kedvéért.