A Tiszteletes Úr különös időtöltése

Ritka hobbit űz egy kárpátaljai lelkipásztor: nemesi családok múltját kutatja, a családfakutatás megszállottja. Már gyermekkorában kíváncsian itta az öregemberek által mesélt történeteket. Mikor lelkész lett, sorra jöttek elő a régi családok nevei: Dercsényi, Bodáky, Létay, Galgóczy. Azóta ezekről a családokról szinte mindent tud.

[wp_ad_camp_1]

Ám konkrét érdeklődés a téma iránt viski lelkészkorában érett meg benne, elhatározta, hogy lelkész-elődje feljegyzéseit, valamint az ott élt, több évszázados múltra visszatekintő családok történetét megírja. Kutatott Debrecenben, Nyíregyházán, Nagybányán, Szatmárnémetiben: néhány éve Beregszász és Ungvár levéltárait is látogatom.

Külön kiválasztott családdal akkor szokott intenzívebben foglalkozni, ha publikáltatni akarja az adott munkát.

Először mindig a levéltárak katalógusait nézi át alaposan, mivel ennek alapján lehet megítélni, hogy a későbbiekben mire számíthat. Kijegyzeteli azokat a tételeket, amelyek érdeklik, sőt ezeket ki is kéri.

Jelenleg Esze Tamással és az Esze család eredetével foglalkozik, valamint az Ung megyében élt barokk poéta, Gyöngyössy István eredetét kutatja. Az ő történetüket a későbbiekben publikálni szeretné Kárpátaljában.

A viski református gyülekezet családtörténetét húsz éve igyekszik összeállítani, ami már 90-os készültségű.

Szeretné még a kárpátaljai református gyülekezetekben szolgált lelkészek névsorát is összegyűjteni.

A családfakutatás nem kevés időt és pénzt emészt fel, rengeteg utazással jár, ezt mind saját zsebből fedezi a tiszteletes. Örömteli dolog, hogy vannak ilyen elhivatott emberek, akik fáradtságos munka árán is, de megőrzik számunkra a történelmet.